Aizpildi šo BRIEF un tad jau varēsim pateikt diezgan precīzas projekta izmaksas

*