​Promo video​

Promo video vai uzņēmuma video izveidošana, tas ir nopietns un diezgan sarežģīts darbs. 40-90sec tas ir laiks, kurā ir iespējams pastāstīt par savu uzņēmumu, produktu, jaunumiem vai pakalpojumiem. Jums ir tikai pāris sekundes, lai ar video palīdzību notvertu mājas lapas apmeklētāju uzmanību Ja video izskatīsies nekvalitatīvs, arī Jūsu uzņēmuma piedāvātie produkti tādi izskatīsies. Tādēļ mēs lielu vērību pievēršam tehnikai ar ko strādājam. Cenšamies izzināt klientu problēmas un caur video pastāstīt, kā Jūsu uzņēmums šīs problēmas var atrisināt. Kopīgi definējam video mērķi, gan scenārija tekstā, gan vizuālajos elementos. Skatītājam jāiesaistās un jānotic, ka tas, ko saki ir patiesība. Tādēļ cenšamies būt patiesi.